Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

Sáng 9/2/2023, Cục Hải quan Hải quan Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sơ kết thực hiện quy chế phối hợp. Các đồng chí: Lê Trung Kiên – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ – Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; Nguyễn Duy Ngọc – Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị 

Ngày 15/11/2021, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư và các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 8 nhóm vấn đề.

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến

     Sau hơn 1 năm thực hiện, hai bên tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ  trong xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22- 5-2018 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, còn phối hợp xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư và các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng; cung cấp, trao đổi thông tin thống kê về thu nộp thuế và kim ngạch xuất nhập khẩu của các tổ chức kinh tế trong khu công nghiệp, khu kinh tế…

Tại hội nghị, lãnh đạo hai cơ quan đánh giá, phân tích kỹ những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế và đề xuất chương trình phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng khẳng định năm 2023 sẽ thặt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị

      Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và  đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng nhấn mạnh, qua hơn 1 năm triển khai, quy chế phối hợp thực sự tạo hành lang hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp thực chất, hiệu quả cao, với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuận lợi.

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai đơn vị

Những kết quả trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ vậy, năm 2022, Hải Phòng tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Hải quan Hải Phòng là 1 trong 3 đơn vị của toàn ngành có kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 100 tỷ USD, trong đó có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng lần đầu đạt kỷ lục, trong đó riêng tại khu vực Hải Phòng đạt 68.300 tỷ đồng, vượt thu khoảng 12.300 tỷ đồng.

Năm 2023, 2 đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý các doanh nghiệp liên quan đến hoạt độngđầu tư; xuất, nhập khẩu; phối hợp trong giám sát, đánh giá doanh nghiệp trong đầu tư máy móc, trang thiết bị; giám sát sơ hủy, tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi hỏng, phế liệu, phể phẩm, chất thải; chủ động trao đổi thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu chung để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp…

Nguồn: Chuyên đề ANHP