Văn bản chỉ đạo điều hành

STTTrích yếu
1

Công văn số 5612/BQL-TNMT – Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất và môi trường trong các Khu công nghiệp

2

Công văn số 5598/BQL-TNMT – Giảm tiền thuê đất năm 2023

3

Công văn số 5596/BQL-LĐ – Triển khai Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”, giai đoạn 2023-2027

4

Kế hoạch số 295/KH-UBND – Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

5

Công văn số 5470/BQL-DNGSĐT – Triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn năng suất quốc gia năm 2023

6

Công văn số 5457/BQL-QLĐT – Ký/trao các văn kiện hợp tác và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản nhân chuyến tham chính thức và dự Hội nghị Cao cấp ASEAN – Nhật Bản của Thủ tướng Chính Phủ

7

Công văn số 5324/TB-BQL – Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệph

8

Công văn số 5303/BQL-VPĐD – Mời tham dự buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng

9

Công văn số 5189/BQL-LĐ – Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

10

Công văn số 5270/BQL-VP về việc thực hiện Quyết định 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023