Liên hệ

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 02253.569.170

Hotline: (+84) 0869.256.256

Email: banquanlykkt@haiphong.gov.vn

Website: http://heza.gov.vn

Bản đồ

Liên hệ với chúng tôi

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ