Khu công nghiệp ngoài khu kinh tế

0
Tổng diện tích
0
Dự án FDI
1 Tỷ
USD
0
Dự án FDI (Trong nước)
1 Tỷ
VNĐ

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp


Đầu tư mới Theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ- CP

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI:

  • Miễn thuế 2 năm
  • Giảm 50% cho 4 năm tiếp theo

THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG:

  •  

CĂN CỨ:

  • Khoản 3, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI:

  • Thuế suất 17% (tùy theo KCN thuộc địa bàn thuận lợi hay khó khăn)

THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG:

  • 20%

CĂN CỨ:

  • Khoản 1, Điều 22, Nghị định 35/2022/NĐ-CP.
  • Khoản 3, Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

(Danh mục địa bàn đã được sửa đổi bởi NĐ 118/2015, và hết hiệu lực sau khi NĐ 31/2021 hướng dẫn Luật đầu tư 2020 có hiệu lực).