Đầu tư tại Hải Phòng

Hải Phòng vươn tới tầm cao mới

Những ngày cuối năm 2022, các đồng chí lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm khởi công nhiều công trình, dự án lớn, trong đó có Trung tâm Hành chính- Chính trị bắc sông Cấm; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn trong đầu năm 2023. Với những sự kiện…

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để tải Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2018 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật…

Hải Phòng phê duyệt 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa ký ban hành quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 phê duyệt danh mục 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng trong Khu kinh tế…

Các khu công nghiệp, khu kinh tế: Bảo đảm cấp điện ổn định

Thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.  Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công…

Vị trí, hạ tầng là lợi thế lớn cho Hải Phòng thu hút đầu tư

Với lợi thế cảng biển quốc tế, sân bay, các tuyến giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, Hải Phòng là một trong số ít các địa phương được ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Phát triển…