Lĩnh vực Lao động

STTTrích yếu
1

V/v báo cáo tình hình lao động Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024

2

Gửi DN báo cáo tình hình lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024

3

Báo cáo xây dựng phương án, tình huống giải quyết, xử lý việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp

4

Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

5

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

6

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩmquyền của Ban quản lý Khu kinh tế Haỉ Phòng

7

Báo cáo giải tình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

8

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

9

Đăng ký nội quy lao động

10

Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài