Thông tin công khai

STTTrích yếu
1

Liên kết thực hiện thủ tục hành chính công liên quan lĩnh vực đầu tư

2

Kế hoạch số 449/BQL-QHXD – Về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3

Thông tin Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ VIII

4

Kế hoạch số 86/KH-BQL – Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2024

5

Kế hoạch số 74/KH-BQL – Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo chủ đề phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố năm 2024

6

Công văn số 46/QĐ-BQL – Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

7

Quyết đinh số 46/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

8

Công văn số 277/KL-TTr – Kết luận Thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý NLĐNN làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

9

Kế hoạch số 25/KH-BQL- Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

10

Công văn số 4356/QĐ-UBND – Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng