Người phát ngôn

Ông Lê Trung Kiên

  • Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
  • Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Điện thoại: 02253.823.206
Điện thoại: 02253.823.206
Email: letrungkien@haiphong.gov.vn
Email: letrungkien@haiphong.gov.vn

Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Quy chế làm việc QD-BQL.signed