Lĩnh vực Quy hoạch

STTTrích yếu
1

Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

2

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

3

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

5

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

6

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế HảiPhòng

7

Thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng