Vị trí chiến lược

Hải Phòng: “Địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu tư

Với lợi thế là đầu mối giao thông quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ kết nối Việt Nam với nhiều nước trên thế giới, cùng sự nỗ lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hải Phòng đang dần trở thành thành phố hàng…