Group-47590
Tiềm năng
và lợi thế
secure-shield-1
Cơ hội
đầu tư
deal-1
Thông tin
đầu tư
VR360
FAQ

một số tiêu chí chủ yếu

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

 

THU hút đầu tư trong các khu Công nghiệp, khu kinh tế

(1) THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI):

  • Tháng 10/2023, thu hút được 20 triệu USD vốn đầu tư.
  • 10 tháng đầu năm, đã thu hút 2,925 triệu USD, tăng 1,87 lần so với cùng kỳ, đạt 146% so với kế hoạch năm.
  • Lũy kế đến hết tháng 10/2023 dự kiến thu hút 511 dự án với tổng vốn đầu tư 25,756 triệu USD.

(2) THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (DDI):

  • Tháng 10/2023, thu hút 75 tỷ đồng vốn đầu tư.
  • 10 tháng đầu năm dự kiến thu hút 23,847 tỷ đồng.
  • Lũy kế tháng 10/2023, dự kiến thu hút 217 dự án với tổng vốn đầu tư 318,331 tỷ đồng.

HẢI PHÒNG - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

map-1 9 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 22.140 ha

Khu công nghiệp ngoài khu kinh tế

map-1 5 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 1.172 ha

Cơ hội đầu tư

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
Logistics
Logistics
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

Thông tin đầu tư

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI