Khu kinh tế
và khu công nghiệp
Môi trường
đầu tư
Tiếp cận
thông tin
VR360
FAQ

TIÊU ĐIỂM

KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

map-1 9 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 22.140 ha

Khu công nghiệp ngoài khu kinh tế

map-1 5 Khu Công Nghiệp
area-1 Diện tích: 1.172 ha

MÔI TRƯỜNG đầu tư

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Logistics
Logistics
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

 

THU hút đầu tư trong các khu Công nghiệp, khu kinh tế

(1) THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI):

  • 5 tháng đầu năm 2024, đã thu hút 31 dự án, tổng vốn đầu tư 352 triệu USD.
  • Lũy kế đến hết tháng 5/2024 thu hút 558 dự án với tổng vốn đầu tư 26,76 tỷ USD.

(2) THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (DDI):

  • 5 tháng đầu năm 2024 thu hút 787 tỷ đồng.
  • Lũy kế tháng 5/2024, dự kiến thu hút 224 dự án với tổng vốn đầu tư 320.554 tỷ đồng.

TIẾP CẬN THÔNG TIN

MÔI TRƯỜNG

ĐỐI TÁC - NHÀ ĐẦU TƯ