MÔI TRƯỜNG

thue-bao-ve-moi-truong1-1624
TẬP TRUNG XỬ LÝ Ô NHIỄM, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 Thành phố xây dựng Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 Công khai 17 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường.

 Thành phố yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thiết lập, cập nhật số điện thoại, thư điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

images (2)
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH

Để bảo vệ nguồn nước sạch, Hải Phòng triển khai các giải pháp cụ thể như: 

 Lắp đặt các trạm quan trắc tự động trên các sông; 

 Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 2 bên bờ các nguồn nước ngọt và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

 Dự kiến xây dựng 30 nhà máy xử lý nước thải tập trung. Trong đó có 17 nhà máy xử lý nước thải đô thị, 13 nhà máy xử lý nước thải tại các đô thị vệ tinh. 

IMG_4167-1657275659754

Hải Phòng khẩn trương xử lý ô nhiễm từ bãi rác thải tạm

cun-phu-nu-hai-phong-chung-tay-bao-ve-nguon-nuoc-sach

Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch

THÀNH PHỐ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thành phố xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường; Xây dựng và triển khai Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, phương hướng đến năm 2030…

Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức quốc tế hợp tác và hỗ trợ các công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo; học tập kinh nghiệm về các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.  

Nong-dan-ngu-dan-thanh-pho-tham-gia-bao-ve-moi-truong-bien-46749

Nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Nhiều hoạt động sôi nổi vận động nhân dân trong quận tham gia bảo vệ môi trường đã được diễn ra như: 

– Mít tinh kỷ niệm Ngày môi trường thế giới; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

–  Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

–  Ngày hội sống xanh

– Các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường nơi làm việc, học tập, cư trú; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, lồng ghép với các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh,…

Mit-tinh-ra-quan-huong-ung-Ngay-Moi-tru-92859-637899337619366361

Mít tinh, ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 

Cùng với đó xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng, Ban công tác Mặt trận quận đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng “Nhóm nòng cốt”; “Tổ tự quản”. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về những nguyên nhân, tác hại gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phân loại rác thải đầu nguồn thông qua các hình thức như: treo biểu ngữ, panô, áp phích, khẩu hiệu các thông điệp về môi trường, biến đổi khí hậu tại những nơi công cộng, nơi tập trung đông người; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị Nhân dân, họp Tổ dân phố…

LG Display Việt Nam Hải Phòng thực hiện chiến dịch “Bảo vệ môi trường” tại Đồ Sơn