Danh sách dự án đã được cấp Giấy phép môi trường

STTTrích yếu
1

Giấy phép số 4912/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì Adhes Việt Nam

2

Giấy phép số 4546/GPMT – Giấy phép môi trường (Takahata)

3

Giấy phép số 3672/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vật liệu mới Wote Việt Nam

4

Giấy phép số 3439/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam

5

Giấy phép số 3572/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Risun Technology (Việt Nam)

6

Giấy phép số 3258/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sunny Bridge

7

Giấy phép số 3070/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dụng cụ mỹ thuật Jia Feng Việt Nam

8

Giấy phép số 3056/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) cho Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà

9

Giấy phép số 307/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

10

Giấy phép số 3061/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sản xuất Sigma (Việt Nam)