Tin tức tổ chức chính trị, xã hội

Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 27/10/2023; Sáng ngày 04/11/2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và…

Lễ kết nạp Đảng viên dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, 15 năm ngày thành lập Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

     Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình công tác năm 2023, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và 15 năm Ngày thành lập Khu kinh tế Đình…

Hội cựu chiến binh khối thi đua 487 Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”..

Ngày 26/10/2021, Hội cựu chiến binh khối thi đua 487 Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.  Dự hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Hải – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh…