Cơ sở hạ tầng vượt trội

Các khu công nghiệp, khu kinh tế: Bảo đảm cấp điện ổn định

Thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.  Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công…

Vị trí, hạ tầng là lợi thế lớn cho Hải Phòng thu hút đầu tư

Với lợi thế cảng biển quốc tế, sân bay, các tuyến giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, Hải Phòng là một trong số ít các địa phương được ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Phát triển…