Thông tin đầu tư

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để tải Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2018 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật…

Hải Phòng phê duyệt 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa ký ban hành quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 phê duyệt danh mục 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng trong Khu kinh tế…

Cách nào thu hút vốn FDI từ làn sóng dịch chuyển đầu tư

Khoảng hai năm trở lại đây, các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang có những đổi mới. Họ nhìn nhận khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng là điểm đến hứa hẹn nhiều tiềm…

10 tháng, hơn 22,46 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng…

Bài toán lợi ích khi thu hút FDI

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chảy vào Việt Nam, nhưng câu hỏi cần quan tâm nhất vẫn là hiệu quả của dòng vốn này đến đâu, Việt Nam sẽ được hưởng lợi gì? Coca-Cola và xu hướng “đầu tư xanh” Ngày 14/10/2022, theo kế hoạch,…

Cách xúc tiến đầu tư hiện đại và hiệu quả

Lấy sức hấp dẫn của Hải Phòng là điểm tựa Theo đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Hải Phòng trước hết xuất phát từ sức hấp dẫn của thành phố Cảng biển nước…