Lợi thế đầu tư

Hải Phòng vươn tới tầm cao mới

Những ngày cuối năm 2022, các đồng chí lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm khởi công nhiều công trình, dự án lớn, trong đó có Trung tâm Hành chính- Chính trị bắc sông Cấm; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn trong đầu năm 2023. Với những sự kiện…

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để tải Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2018 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật…

Các khu công nghiệp, khu kinh tế: Bảo đảm cấp điện ổn định

Thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.  Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công…

Vị trí, hạ tầng là lợi thế lớn cho Hải Phòng thu hút đầu tư

Với lợi thế cảng biển quốc tế, sân bay, các tuyến giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, Hải Phòng là một trong số ít các địa phương được ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Phát triển…

Định hướng phát triển Khu Công Nghiệp

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng luôn là động lực, đòn bẩy giúp thành phố cảng liên tục nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước. Chính…

Định hướng phát triển Khu Kinh Tế

Khai thác hiệu quả hơn nữa Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND thành phố khóa 16 thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải đến…