Lĩnh vực Đầu tư

STTTrích yếu
1

Làm việc với đoàn doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực điện tử, công nghệ

2

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đăng tải thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3

Liên kết thực hiện thủ tục hành chính công liên quan lĩnh vực đầu tư

4

Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

5

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

7

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

8

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

9

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

10

Quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư