Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đăng tải thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ký hiệu: Số 786/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 21/03/2024

Trích yếu: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đăng tải thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng