Giới thiệu

Hải Phòng là thành phố Công nghiệp – Thương mại – Du lịch, có cảng biển lâu đời và lớn nhất miền Bắc Việt Nam, có hệ thống đường bộ, đường sông và đường hàng không thuận tiện cho việc vận chuyển giao lưu hàng hóa, phát triển quan hệ kinh tế trong nước và quốc tế.

Ngay những ngày đầu của thời kỳ đổi mới của đất nước, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hải Phòng đã xác định lợi thế so sánh, xu hướng phát triển của hội nhập và mở cửa, khẳng định thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố, vì vậy đã tập trung chỉ đạo quy hoạch xây dựng, phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, nhằm hình thành nhiều mặt bằng sạch, với những điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự đột phá về thu hút đầu tư

Lịch sử phát triển

Năm 1993
Năm 1993
Khu chế xuất Hải Phòng
Năm 1994
Năm 1994
Khu công nghiệp Nomura
Năm 2008
Năm 2008
Thành lập
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Từ chỗ chỉ quản lý 01 Khu chế xuất và 02 Khu công nghiệp, hiện nay Ban Quản lý đang quản lý Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và 19 khu công nghiệp, trong đó có 04 khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài (Nomura – Hải Phòng, Đồ Sơn Hải Phòng, Đình Vũ, Nam Đình Vũ (khu2)), 03 khu công nghiệp 100% vốn nước ngoài (An Dương, VSIP, Công nghiệp và dịch vụ hàng hải), 04 khu công nghiệp 100% vốn trong nước (Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Nam Đình Vũ (khu 1) và MP Đình Vũ).

Ngoài các khu công nghiệp, Ban Quản lý trực tiếp thực hiện quản lý tập trung, thống nhất hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có quy mô đất đai 22.540 ha, quy mô dân số (dự kiến đến năm 2025 là 310.000 người). Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được quy hoạch xây dựng là Khu kinh tế tổng hợp; trung tâm kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, thành phố công nghiệp, thương mại, du lịch hiện đại; trong Khu kinh tế có Khu phi thuế quan và Khu thuế quan, trong đó Khu thuế quan bao gồm các khu như Khu công nghiệp, Khu thương mại, Khu đô thị, Khu vui chơi, giải trí – du lịch, cảng biển nước sâu quốc tế, hệ thống dịch vụ hậu cần cảng (logistic) …; trở thành cửa sổ hướng ngoại, hội nhập của Việt Nam và là động lực phát triển của Hải Phòng và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.