Làm việc với đoàn doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực điện tử, công nghệ

Ký hiệu: Số/KH: 2122/BQL-QLĐT (số đến: 489)

Ngày ban hành: 16/05/2024

Trích yếu:  Làm việc với đoàn doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực điện tử, công nghệ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng