HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

chieu-sang-nha-xuong
HỆ THỐNG CẤP điện

• Chất lượng cấp điện cơ bản luôn đáp ứng được nhu cầu. 

• Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của toàn thành phố, Điện lực Hải Phòng tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh nghiệp trong mùa nắng nóng.

2065475_2035988_1915166_he_thong_xu_ly_nuoc_thai_tap_trung_tai_kcn_cang_bien_hai_ha_anh_manh_truong_15420720_18092314_07093420
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

• Nguồn cấp nước dồi dào cùng các giải pháp linh hoạt và trọn gói bao gồm: hơi nước, nước khử khoáng, nước tinh khiết, nước uống, nước làm mát, các cơ sở xử lý nước thải sơ bộ tại chỗ theo nhu cầu.

Nước thải tại các khu công nghiệp phải trải qua quá trình xử lý hóa học và sinh học nghiêm ngặt theo những bước dưới đây trước khi đổ ra sông.

THÔNG TIN LIÊN LẠC NỘI BỘ

• Hệ thống thông tin liên lạc luôn được đầu tư, cải tiến và nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của các khu công nghiệp.

Hệ thống đường NỘI BỘ

• Hệ thống đường nội tiêu chuẩn cùng các trục đường chính – phụ dài và rộng, đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp.