cải cách hành chính

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÁC CẤP LÃNH ĐẠO

Đối với lĩnh vực này, đã liên tục thể hiện rõ sự chủ động, kiên quyết đổi mới, các phiên họp giao ban, thường kỳ, hàng tháng của UBND thành phố được nâng cao chất lượng; tăng cường họp giao ban trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết, chú trọng đến tổ chức thực hiện, hành động cụ thể, tập trung tháo gỡ những khó khăn của địa phương, đơn vị.

tu8-cc700049e54c44c6a583040e1b821145

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hải Phòng đã được cải thiện rất nhiều, công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được rút ngắn, đặc biệt trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Phòng đã có Bộ phận “một cửa”, tạo môi trường đầu tư minh bạch, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết. Nhờ đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Hải Phòng đạt 70,61 điểm vươn lên vị trí thứ hai của cả nước. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng đạt gần 5,3 tỷ USD, gấp 3,24 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 211,93% kế hoạch.

Các đơn vị quản lý trên địa bàn Hải Phòng như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và Ban Quản lý Khu kinh tế liên tục duy trì tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp. ký cam kết công khai trước doanh nghiệp những nội dung hỗ trợ và cải cách, giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục xuống còn một nửa so với quy định của Trung ương. Việc ký cam kết được công khai, sau đó đề nghị doanh nghiệp và báo chí theo dõi, giám sát quá trình thực hiện…

Thúc đẩy môi trường đầu tư, cải cách hành chính thành phố

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG

Hiện tại Hải Phòng đang đi đầu cả nước trong đổi mới tuyển dụng công chức, từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ đến việc tổ chức thi tuyển công chức, quản lý biên chế tại các đơn vị hành chính công chặt chẽ…

CÔNG TÁC SẮP XẾP BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CÔNG

Hải phòng đã từng bước đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương, trên nhiều lĩnh vực, một số lĩnh vực quan trọng như: quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức …

LD-547bc7f485914a189551c9303173d35c

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

Trong lĩnh vực này, thành phố Hải Phòng cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, thành phố đã thực hiện giao khoán kinh phí hành chính cho 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.

CÔNG TÁC SỐ HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

Hải Phòng đã triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP): 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Để có được vị trí đứng đầu cả nước về cải cách hành chính năm 2021, các cấp lãnh đạo Hải Phòng, đã luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ưu tiên tập trung chỉ đạo; kiên trì và thực hiện thường xuyên.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng luôn đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường họp trực tuyến; giảm hội họp không cần thiết. Tổ chức đối thoại hàng quý với người dân, doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm lan tỏa cách làm hay, kịp thời phát hiện, khắc phục và chấn chỉnh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân Chỉ số cái cách hành chính năm 2022

Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính 2023