Gửi DN báo cáo tình hình lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 2069/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 14/05/2024

Trích yếu: Gửi DN báo cáo tình hình lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng