Báo cáo xây dựng phương án, tình huống giải quyết, xử lý việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp

Ký hiệu: Số/KH: 1550/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 10/04/2024

Trích yếu: Báo cáo xây dựng phương án, tình huống giải quyết, xử lý việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng