Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị Công bố quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng

Chiều ngày 21/11/2023, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định nâng cấp tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Kinh tế Hải Phòng. Quang cảnh Hội…