Hội Cựu chiến binh Khu kinh tế Hải Phòng

Hội cựu chiến binh khối thi đua 487 Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”..

Ngày 26/10/2021, Hội cựu chiến binh khối thi đua 487 Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.  Dự hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Hải – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh…