Văn bản chỉ đạo điều hành

STTTrích yếu
21

Gửi DN báo cáo tình hình lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024

22

Đẩy mạnh tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

23

Lịch trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

24

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư “Dự án sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị làm vườn Greenworks Nam Cầu Kiền” của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)

25

Thực hiện các Thông tư của Bộ Công Thương

26

Mời tham gia các hoạt động trong Chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

27

Thông tin nội dung Thông tư số 06/2024/TT-BCT ngày 04/04/2024 của Bộ Công Thương

28

Tuân thủ quy định về báo cáo tình hình hoạt động hoá chất năm 2023 và hàng năm

29

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

30

Tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2024