Nguồn nhân lực

Hải Phòng: Nâng cao “lượng” và “chất” nguồn nhân lực

Với việc hầu hết doanh nghiệp tại Hải Phòng đều sử dụng công nghệ cao, hiện đại thì thị trường lao động việc làm đang cần tháo gỡ những nút thắt để tăng cả về lượng và chất. Nhu cầu tuyển dụng cao Theo các báo cáo của thị trường lao…