Đoàn công tác Ban Quản lý Khu thương mại tự do thí điểm phân khu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc thăm và làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 28/6/2023, Đoàn công tác Ban Quản lý Khu thương mại tự do thí điểm phân khu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc thăm và làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng