Hội thảo Hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các tổ chức, doanh nghiệp

Ngày 28/10/2023, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ Hội thảo Hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Xây dựng thành phố thông minh, đưa Hải Phòng vươn tầm quốc tế – Kỳ III: Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp

Để quá trình xây dựng thành phố thông minh được tiến hành nhanh chóng, thành công và hiệu quả, bên cạnh những hoạt động chủ động đã được thực hiện thì vẫncòn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi các cấp chính quyền, sở ngành, địa phương thực hiện quyết…

Mời tham gia Ngày hội việc làm tại tỉnh Yên Bái

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thu hút nguồn lao động đã qua đào tạo về làm việc tại địa phương và nhận sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý Khu kinh tế…