Mời tham gia Ngày hội việc làm tại tỉnh Yên Bái

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thu hút nguồn lao động đã qua đào tạo về làm việc tại địa phương và nhận sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Ngày hội việc làm và Hội thảo kết nối nhằm thúc đẩy chương trình, kế hoạch hợp tác đào tạo, cung ứng lao động giữa các đơn vị đào tạo tỉnh Yên Bái và người lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng; giúp các doanh nghiệp định hướng được các lĩnh vực mà các đơn vị đào tạo cần phải hướng tới nhằm cung cấp nguồn lao động ổn định, đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian tới

Thời gian: Từ 8h00’ ngày 28/10/2023 (Thứ Bảy)

  • Hội chợ việc làm (Từ 8h00’ đến 16h00’)
  • Hội thảo kết nối các cơ sở đào tạo tại tỉnh Yên Bái và Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng (Từ 9h00’ đến 11h00’).
  • Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (Từ 11h00’ đến 11h30 ).

Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
(Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

Thông tin chi tiết xem tại đây.