Hướng dẫn triển khai một số nội dung của Luật đầu tư 2020

Hướng dẫn triển khai một số nội dung của Luật Đầu tư 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 324 ngày 20/01/2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Theo đó, hướng dẫn tạm thời về…

Hải Phòng phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cầu Hoàng Văn Thụ đi vào hoạt động đã tạo kết nối và là điểm nhấn cho cảnh quan giao thông đô thị Hải Phòng. Ảnh: ĐỨC NGHĨA Nghị quyết số 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030,…