Tập trung cải thiện môi trường đầu tư và thu hút xúc tiến đầu tư

Chiều 17/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân – Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của UBND thành phố kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Cùng đi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, Ban Quản lý khu kinh tế đã nhận được hơn 3.800 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hiện có hơn 3.700 hồ sơ đã giải quyết, 93 hồ sơ đang giải quyết, các TTHC được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu về thời gian, không có phản ánh, kiến nghị từ nhà đầu tư và doanh nghiệp. Ban Quản lý khu kinh tế cũng chú trọng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực để bảo đảm tính hợp pháp. Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ đúng quy định, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp. Công tác đánh giá cán bộ công chức hàng năm của Ban Quản lý đều gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện TTHC đúng hạn, quá hạn trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế báo cáo

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế, ý kiến các thành viên trong Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận Ban Quản lý khu kinh tế thực hiện hiệu quả 18 nhiệm vụ của năm, đồng thời mong muốn Ban Quản lý tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư và thu hút xúc tiến đầu tư nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thời gian tới, Ban Quản lý khu kinh tế cần nỗ lực hơn nữa, xác định các điểm yếu để khắc phục, trong đó yếu tố con người là quan trọng để thực hiện tốt hơn công tác CCHC, rà soát lại các thủ tục, cập nhật thông tin, các quy định pháp luật để nâng thứ hạng trong công tác CCHC. Lãnh đạo UBND thành phố cũng nhất trí với các giải pháp Ban Quản lý khu kinh tế đề ra, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các hồ sơ, thủ tục, thực hiện tốt quy chế phối hợp, nhất là với chính quyền các địa phương trong việc quản lý lao động, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả, tạo sự hài lòng và thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố.

Đoàn công tác kiểm tra tại bộ phận Một cửa thuộc Ban Quản lý khu kinh tế

Nguồn: haiphong.gov.vn