Chuỗi sự kiện 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh Tế Hải Phòng