Triển khai mô hình phòng khám bệnh cho chuyên gia nước ngoài và người lao động đặt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

🍀🧑‍⚕️Ngày 06/9/2023, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng đại diện một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố đã làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về kế hoạch triển khai mô hình phòng khám bệnh cho chuyên gia nước ngoài và người lao động đặt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm kịp thời và thuận tiện trong việc khám và điều trị tại chỗ các vấn đề về sức khỏe.🔖