Nhà đầu tư Singapore điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày 01/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án đầu tư kho vận SIS Hải Phòng” của nhà đầu tư Công ty TNHH Sembcrop Infra Services (Singapore), chứng nhận về việc điều chỉnh địa điểm,…