Nhà đầu tư Singapore điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày 01/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án đầu tư kho vận SIS Hải Phòng” của nhà đầu tư Công ty TNHH Sembcrop Infra Services (Singapore), chứng nhận về việc điều chỉnh địa điểm, quy mô, tổng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, nhà đầu tư quyết định thuê thêm đất để mở rộng quy mô dự án, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ gần 8 triệu USD lên hơn 14 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án tăng từ gần 5 triệu USD lên hơn 9 triệu USD. Dự án được thực hiện với mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng kho bãi, nhà xưởng để bán và cho thuê; kinh doanh dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; kinh doanh các dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. Quy mô của dự án là 25.437 m3 (tương đương 2.544 TEU) tổng dung lượng hàng hóa có thể lưu kho; 12.867 m2 kho cho thuê; 12.433 m2 nhà xưởng cho thuê; 2.700 m2 bãi container. Diện tích đất dự kiến sử dụng được điều chỉnh tăng từ gần 26.000 m2 lên hơn 47.000 m2. Thời gian thực hiện dự án là 44 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giai đoạn I của dự án đã đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2015. Theo kế hoạch, phần dự án thực hiện tại lô IN3-1*E sẽ hoạt động chính thức từ tháng 7/2017. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH Dịch vụ hạ tầng Sembcorp Hải Phòng./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư