Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu

Dự án trên có quy mô 752ha được thực hiện tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải do Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện làm chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố…