Công đoàn Khu Kinh tế đã chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam tổ chức thành công Gameshow “Công đoàn với ngày hội non sông”

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 05/4 Công đoàn Khu Kinh tế đã chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam tổ chức thành công Gameshow “Công đoàn với ngày hội non sông” với sự tham gia của trên 100 đoàn viên, Công nhân lao động.

Với các phần thi: Cử tri thông thái; Cử tri hành động; Ngày hội non sông, Chương trình Gameshow đã tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích để công nhân lao động có thể tìm hiểu thêm những kiến thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần giúp cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chương trình Gameshow “Công đoàn với ngày hội non sông” và các hoạt động khác Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sẽ tiếp tục được Công đoàn Khu Kinh tế chỉ đạo triển khai đồng loạt tại các công ty trong các khu Công nghiệp trong tháng 4, tháng 5 năm 2021./.

Nguồn: Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng