Kêu gọi đầu tư

Hải Phòng phê duyệt 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa ký ban hành quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 phê duyệt danh mục 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng trong Khu kinh tế…