Diễn đàn truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng

Tiếp nối chương trình truyền thông “Bình đẳng giới và phổ biến chính sách lao động nữ” cho công nhân lao động của công ty TNHH Quốc tế thời trang Việt Nam (KCN Tràng Duệ), hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên…