Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022

Năm 2022 là một dấu mốc quan trọng, kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022). Xuyên suốt trong năm, thành phố Hải Phòng nói chung và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nói riêng đã triển…