Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nỗ lực rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời hạn so với quy định

Ngày 27/12/2018, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định 3471/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý Khu kinh tế) thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các Dự án trong các…

Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Tuần lễ VHTT-CNVCLĐ lần thứ 25 và Chương trình Vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo VSIP Hải Phòng

Sáng 5/5/2019, Khối thi đua Công đoàn ngành Hải Phòng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm trưởng khối đăng cai phối hợp với VSIP Hải Phòng tổ chức “Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Tuần lễ VHTT-CNVCLĐ lần…