Hiến kế phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Có 3 nhóm vấn đề nhận được nhiều kiến nghị của chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý để phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trong thời gian tới. Các KCN, KKT có những đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và phát triển của…

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng trao tặng các suất quà cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An

Từ ngày 12 – 15/11/2020, Đoàn công tác của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng do đồng chí Đinh Thị Thúy Hà – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, trao tặng các suất quà cho đồng bào miền Trung bị…