Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm hàng chục tỷ USD

Sau khi điều chỉnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong 9 tháng năm 2020 tăng từ 233,67 tỷ USD lên hơn 260 tỷ USD, tăng thêm hơn 26 tỷ USD.

2020_11_18_02.jpg

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về việc điều chỉnh lớn, không thường xuyên đối với số liệu thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ tháng 4/2019 đến hết tháng 9/2020.

Theo cơ quan này, thì đây là bước thực hiện quy định tại Điều 22 của Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nguyên nhân điều chỉnh là do bổ sung các doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp mới do Tổng cục Thuế thông báo tại Công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019.

Điều đáng chú ý là, sau điều chỉnh, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm hàng chục tỷ USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI cập nhật trong 9 tháng đầu năm 2020 là trên 260 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 142,38 tỷ USD (tăng 12,56 tỷ USD so với số liệu công bố trước đó); còn kim ngạch nhập khẩu là 117,66 tỷ USD (tăng 13,81 tỷ USD).

Như vậy, sau điều chỉnh, hết tháng tháng 9/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 260,04 tỷ USD, tăng thêm hơn 26 tỷ USD so với con số 233,67 tỷ USD đã công bố trước đó. Con số này chiếm gần 67% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Trong khi đó, với kết quả điều chỉnh của năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 183,23 tỷ USD (tăng 4,06 tỷ USD so với số công bố trước đó); kim ngạch nhập khẩu đạt 149,41 tỷ USD (tăng 4,7 tỷ USD).

Như vậy là năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI sau khi điều chỉnh là 332,64 tỷ USD, tăng 8,7 tỷ USD so với con số 323,88 tỷ USD công bố trước đó.

Với kết quả được điều chỉnh, thì các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu gần 25 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020, chênh lệch gần 1 tỷ USD so với con số 25,97 tỷ USD được công bố trước đó.

Nguồn: baodautu.vn