Dự án đầu tư WOOSUNGVM tai Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày 21/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân nhà đầu tư Hàn Quốc để thực hiện “Dự án đầu tư Woosungvm” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình…

Lễ biểu dương lao động giỏi Công đoàn KKT Hải Phòng năm 2015

Tiếp nối những kết quả của “ Tháng công nhân “ theo tinh thần “ Ngày Quốc tế lao động “ và chào mừng thành công kỳ bầu cử Đại biểu quốc hội, HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của đất nước, thành phố và hướng tới kỷ niệm Ngày…

Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng đón dự án đầu tư mới

Ngày 14/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Jika Jika để thực hiện “Dự án sản xuất nam châm vĩnh cửu Jika Jika” tại Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, huyện…

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2016

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ văn bản số 3520/BKHĐT-HĐTĐKT ngày 11/5/2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu…