Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2016

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ văn bản số 3520/BKHĐT-HĐTĐKT ngày 11/5/2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo Trưởng, phó các Khối thi đua năm 2016; thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KTĐ ngày 18/5/2016 của Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh đồng bằng Sông Hồng về việc triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016, trong hai ngày 02-03/6/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định – đơn vị Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua năm 2016 tại tỉnh Nam Định.

Quang cảnh Hội nghị

Về tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Nam – Vụ Trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Quốc Huy – Vụ Phó Vụ Quản lý Khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các cán bộ theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh đồng bằng Sông Hồng. Đại diện tỉnh Nam Định có ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; ông Đinh Ngọc Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định. Về phía các đơn vị thành viên trong khối thi đua có ông Trần Minh Hoan – Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, khối trưởng khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế của 11 tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo văn phòng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối. Đoàn cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng do ông Trần Vĩnh Hoàn – Phó Trưởng ban dẫn đầu cũng đã về tham dự Hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị đã diễn ra Hội thi thể thao năm 2016 giữa các đơn vị thành viên trong khối thi đua. Đây là một trong những hoạt động lớn trong chương trình hoạt động chung năm 2016 của khối thi đua, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích, góp phần khơi dậy tiềm năng thể thao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong khối để tăng cường sức khoẻ phục vụ công tác. Đồng thời, đây cũng là dịp để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong khối.

Quang cảnh Hội thi thể thao giữa các đơn vị thành viên

Tại Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp thi đua và quy chế chấm điểm thi đua. Các đơn vị tham dự cũng đóng góp nhiều tham luận có giá trị tại Hội nghị.

Đoàn cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng do ông Trần Vĩnh Hoàn – Phó Trưởng ban dẫn đầu cũng đã về tham dự Hội nghị

Khối thi đua thống nhất tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn khối, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung thi đua với phương châm thiết thực, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của các thành viên trong khối thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua, bình chọn danh hiệu thi đua và đề xuất hình thức khen thưởng, đảm bảo công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, Khối thi đua cũng đề ra kế hoạch chăm lo, bồi dưỡng, chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua, được quần chúng, tập thể suy tôn để bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng động viên kịp thời.

Hội nghị cũng đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động của Khối thi đua 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2016.

Các tập thể, các nhân được trao thưởng tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Nam – Vụ Trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được trong 06 tháng đầu năm 2016 đồng thời đề nghị thời gian tới, các tỉnh trong Cụm thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 đã đề ra.

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng là hoạt động thường niên của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm công tác chuyên môn, ghi nhận và đề cao thành tích nổi bật của từng cá nhân, tập thể qua đó tạo động lực thi đua chung cho toàn Khối./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư