Tin tức chuyên đề

Vietcombank Hải Phòng đi đầu trong chuyển đổi số

Xác định công nghệ và số hóa là những yếu tố then chốt, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh, Vietcombank Hải Phòng đã liên tục cập nhật, đổi mới để bắt kịp với nhu cầu và xu hướng của thị trường. Bằng năng lực và sự cố…

Doanh nghiệp bứt phá trong chuyển đổi số

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba trụ cột thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững; đồng thời là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần giúp doanh nghiệp…

Cơ hội để chuyển đổi số đột phá

Việc Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, hứa hẹn sẽ là đòn bẩy quan trọng cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam Nhiều điểm mới đột phá Điểm…

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Điều này có thể thấy thông qua việc ngày…