Tin tức chuyên đề

Hỗ trợ ít nhất 100.000 doanh nghiệp chuyển đổi số

Tới năm 2025, tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số, theo chương trình vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ công bố Ngày 3/12, tại…